Bildningsförlaget

BILDNINGSFÖRLAGET

i folkbildningens tjänst

Välkomna till Bildningsförlaget


Bildningsförlaget startade 1986 och finns sedan 1990 i Kackelstugan i Västra Sörby. Vi ger ut böcker inom skilda ämnesområden, t.ex facklitteratur, poesi och skönlitteratur och har sedan starten gett ut ett 50-tal titlar. Vi vänder oss framförallt till studieförbund och folkhögskolor. Förlaget drivs till stor del ideellt av en ekonomisk förening, som består av folk med bildningsintresse. Vi ger ut böcker som vi själva tycker är roliga och viktiga, med stor spännvidd i ämnen och litterär form, men anordnar också studieresor,  kulturaktiviteter och föreläsningar.

Verksamheter

info@bildningsforlaget.se - 0485-56 02 36 - Copyright © Bildningsförlaget